Hiện nay, môi trường ngày càng được xã hội quan tâm, công tác xử lý môi trường không ngừng được tăng cường đầu tư.  Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật lành nghề, nhiệt tình và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi thực hiện:

1.     Tư vấn, thiết kế, chế tạo, thi công lắp đặt, cung cấp và bảo trì các công trình:

o    Cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

o    Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp.

o   Xử lý rác thải. 

2.     Tư vấn thủ tục môi trường

o    Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường.

o    Lập đề án Bảo vệ môi trường; Thủ tục xin phép khai thác nước mặt, khai thác nước ngầm;  Báo cáo xả thải.

o    Tư vấn, thực hiện và lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

o    Tư vấn thu gom, quản lý chất thải nguy hại.

Tư vấn thủ tục môi trường
  • Tư vấn quản lý chất thải nguy hại
Tư vấn - Thiết kế
  • Hệ thống xử lý nước cấp
  • Hệ thống xử lý nước thải
  • Xử lý rác thải
Thi công - Lắp đặt
  • Hệ thống xử lý nước cấp
  • Hệ thống xử lý nước thải
  • Xử lý rác thải